Tagtik

Hemelvaart: wat vieren we dan eigenlijk?

Donderdag 18 mei is Hemelvaartsdag, een vrije dag en de eerste dag van een lang weekend van vier dagen. Maar wat vieren we precies met Hemelvaart?

De christenen herdenken op Hemelvaartsdag dat Jezus is opgestegen naar de God in de hemel, 40 dagen na zijn verrijzenis op Pasen. Hemelvaart maakt zo deel uit van de hele Paascyclus die begint met Pasen en eindigt met Pinksteren, 50 dagen later.

In de bijbel wordt de hemelvaart beschreven in het boek Handelingen van de apostelen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat de Heilige Geest de apostelen zal helpen met het opbouwen van de kerk en met het uitdragen van het evangelie tot de uiteinden van de wereld. "Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd omhooggeheven. Een wolk nam Jezus mee en die verdween uit hun gezicht", zo staat er te lezen.

In een geschrift uit de 5e eeuw wordt voor het eerst gesproken over de viering van Hemelvaartsdag, een traditie die al werd uitgevoerd sinds de eerste apostelen.

(Fausto by Tagtik/Picture: eberhard grossgasteiger on Pexels)

Fausto

Fausto

Ook dit kan u interesseren