Tagtik

Treedt China in oorlog met Engelsen met miljoenen valse postzegels?

Het Verenigd Koninkrijk wordt overspoeld door een golf van vervalste postzegels en dat leidt tot boetes voor wie frauduleus gefrankeerde post ontvangt. De Britse autoriteiten vermoeden dat China achter deze fraude zit, als onderdeel van een mogelijke economische oorlog.

Deze frauduleuze postzegels worden verkocht op het internet en in kleine lokale winkels, die niet verplicht zijn zich te bevoorraden bij de Royal Mail, de Britse postdienst. Dit fenomeen baart steeds meer zorgen, omdat het niet alleen de integriteit van poststukken aantast, maar ook een impact heeft op de nationale economie. De boetes mogen voor de ontvangers van deze post wel klein zijn, maar globaal gezien gaat het om een grote som geld aan koopkracht die verloren gaat. Ook bedrijven die voor hun commerciële activiteiten vaak afhankelijk zijn van postdiensten, worden erdoor getroffen.

De Britse regering neemt stappen om deze fraude tegen te gaan. Kevin Hollinrake, de Britse minister die bevoegd is voor de post, heeft er bij de Royal Mail op aangedrongen haar controles op te voeren en de herkomst van deze valse postzegels te onderzoeken. Dankzij de unieke codes die te vinden zijn op officiële postzegels en die ontbreken op de valse zegels, zou het mogelijk moeten zijn om de valse postzegels te identificeren en hun herkomst te achterhalen.

"Het is ondenkbaar dat een vervalsingsoperatie van deze omvang kan plaatsvinden zonder dat de Chinese Communistische Partij hiervan op de hoogte is en het daarom stilzwijgend goedkeurt," zegt Alan Mendoza van de denktank Henry Jackson Society.

Omdat de Chinese vervalsers zeer bedreven lijken te zijn in hun productie, wachten de Britse autoriteiten een moeilijke klus om de circulatie van deze valse postzegels op te sporen en te voorkomen. Tegelijk moet ook worden samengewerkt met de Chinese autoriteiten om de daders van deze grootschalige vervalsingsoperatie op te sporen.

(HL with LpR/Source: Geo/Illustration picture: Brett Jordan via Unsplash)

HL

HL

Data journalist NL @Tagtik

Ook dit kan u interesseren