Tagtik

Nog steeds levenslang voor gevangene die stierf en opnieuw tot leven kwam?

Een gevangene die 'uit de doden opstond' vindt dat zijn levenslange gevangenisstraf technisch gezien voorbij zou moeten zijn.

In de jaren negentig sloeg de Amerikaan Benjamin Schreider een man dood met een stok. Hij werd tot levenslang veroordeeld. In 2015 kreeg Schreider echter last van nierstenen en werd hij heel ziek van een infectie. Hij werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis, waar zijn hart tot vijfmaal toe stopte met kloppen. Dokters sloegen erin hem opnieuw tot leven te wekken met medicatie. Na een lang herstel werd hij opnieuw naar de gevangenis gestuurd. In de rechtbank strijdt Schreider echter voor zijn vrijlating. De man is immers van mening dat hij technisch gezien gestorven is en opnieuw tot leven gewekt werd, waardoor hij eigenlijk zijn levenslange gevangenisstraf heeft uitgezeten. Hij beweert immers dat hij eerder een document had ondertekend waarin hij bevestigde dat hij niet wil gereanimeerd worden in geval van nood.

De rechter ging echter niet mee in deze gedachtengang en stelt dat als hij nog in leven is, hij zijn gevangenisstraf zal moeten uitzitten. Zijn beroep werd dan ook afgewezen. 

(Skwadra by Tagtik/Source: Mindset.Therapy/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren